Loading...

آموزش های ورزشی

بازدید: 66
 • ساخت ستاره با روبیک ماری 36 قطعه - ویدیویی
  ساخت ستاره با روبیک ماری 36 قطعه - ویدیویی

  روبیک ماری به شکل های مختلف تبدیل می شود. شما با روبیک ماری می توانید هوش و خلاقیت خودتان را تقویت کنید.

 • آموزش چگونگی ساخت حلزون با روبیک ماری
  آموزش چگونگی ساخت حلزون با روبیک ماری

  روبیک ماری به شما کمک می کند که هوش و خلاقیت خودتان را تقویت کنید. چون با روبیک ماری می توانید شکل های مختلفی را بسازید. در این مطلب نحوه ساخت حلزون را خواهید آموخت.

 • آموزش ویدیویی ساخت اسب شطرنج با روبیک ماری 24 قطعه
  آموزش ویدیویی ساخت اسب شطرنج با روبیک ماری 24 قطعه

  روبیک ماری باعث تقویت هوش و خلاقیت در فرد می شود. با روبیک ماری می توان شکل های مختلفی را ساخت. یکی از آن ها شکل ها اسب شطرنج است که می توانید در این مطلب چگونگی ساخت آن را یاد بگیرید.

 • آموزش ویدیویی ساخت هرم با روبیک ماری 36 قطعه
  آموزش ویدیویی ساخت هرم با روبیک ماری 36 قطعه

  شما با روبیک ماری به می توانید شکل های مختلفی را بسازید. روبیک ماری علاوه بر سرگرم کردن به تقویت هوش و خلاقیت هم کمک می کند. اکنون در این مطلب می توانید آموزش ساخت هرم با روبیک ماری 36 قطه را یاد بگیرید.

 • آموزش ویدیویی ساخت کلید با روبیک ماری 24 قطعه
  آموزش ویدیویی ساخت کلید با روبیک ماری 24 قطعه

  با روبیک ماری می توانید شکل های مختلف بسازید. روبیک ماری به شما کمک می کند تا خلاقیت و هوش خود را تقویت کنید. اکنون در این مطلب چگونگی ساخت کلید با روبیک ماری 24 قطعه را یاد خواهید گرفت.

 • آموزش ساخت قاشق با روبیک ماری
  آموزش ساخت قاشق با روبیک ماری

  بازی و سرگرمی های فکری باعث تقویت هوش و حافظه می شوند و همچنین باعث می شوند هر دو نیمکره مغز همزمان با هم فعالیت کنند. یکی از این سرگرمی ها روبیک ماری است که از طریق آن شما می توانید شکل های مختلفی را بسازید و هوش و خلاقیت خودتان را تقویت کنید.

 • آموزش ویدیویی ساخت عقاب با روبیک ماری 24 قطعه
  آموزش ویدیویی ساخت عقاب با روبیک ماری 24 قطعه

  روبیک ماری را می توان به شکل های مختلفی در آورد. روبیک ماری یک سرگرمی فکری است که باعث تقویت هوش و خلاقیت می شود. در این مطلب شما چگونگی ساخت عقاب با روبیک ماری را خواهید آموخت.

 • آموزش ساخت طاووس با روبیک ماری 24 قطعه
  آموزش ساخت طاووس با روبیک ماری 24 قطعه

  روبیک ماری یک سرگرمی یک نفره است که به تقویت هوش و خلاقیت کمک بسیار زیادی می کند. شما در این مطلب چگونگی ساخت طاووس با روبیک ماری 24 قطعه را خواهید آموخت.

 • آموزش ساخت هولدر موبایل با روبیک ماری 24 قطعه (ساخت نگهدرنده موبایل با روبیک ماری)
  آموزش ساخت هولدر موبایل با روبیک ماری 24 قطعه (ساخت نگهدرنده موبایل با روبیک ماری)

  روبیک ماری یک سرگرمی فکری است که از طریق آن می توانید شکل های مختلفی بسازید و علاوه بر سرگرمی ؛ هوش و خلاقیت خودتان را نیز تقویت کنید. میزان هوش خودتان را محک بزنید.