Loading...

ورزش و بازی های فکری

 • آموزش ساخت میکروفون ، قوری و آفتابگردان با روبیک ماری 36 قطعه
  آموزش ساخت میکروفون ، قوری و آفتابگردان با روبیک ماری 36 قطعه

  ساختن میکروفون ، قوری و گل آفتابگردان را با روبیک ماری 36 قطعه یاد بگیرید و آن ها را بسازید و علاوه بر سرگرمی هوش و خلاقیت خودتان را تقویت کنید.

 • آموزش چگونگی ساخت تیربار با روبیک ماری 36 قطعه
  آموزش چگونگی ساخت تیربار با روبیک ماری 36 قطعه

  اگر روبیک ماری 36 قطعه دارید می توانید آن را به شکل یک اسلحه تیربار در بیاورید و کلی سرگرم شوید و علاوه بر سرگرمی هوش و خلاقیت خودتان را هم تقویت کنید.

 • آموزش ساخت ماهی با روبیک ماری 24 قطعه
  آموزش ساخت ماهی با روبیک ماری 24 قطعه

  با روبیک ماری می توانید ماهی هم بسازید. با هوشابه همراه باشید و نحوه ساخت ماهی با روبیک ماری 24 قطعه را یاد بگیرید.

 • آموزش چگونگی ساخت اسلحه کلت با روبیک ماری 24 قطعه
  آموزش چگونگی ساخت اسلحه کلت با روبیک ماری 24 قطعه

  روبیک ماری را به یک تفنگ کلت تبدیل کنید. یک از شکل هایی که با روبیک ماری می توان ساخت ، شکل تفنگ کلت است. در این مطلب چگونگی ساخت آن را برای شما آماده کردیم.

 • آموزش ساخت قایق تندرو با روبیک ماری
  آموزش ساخت قایق تندرو با روبیک ماری

  روبیک ماری را به شکل های مختلف می توان ساخت که یکی از این شکل ها قایق تندرو است و شما در این مطلب می توانید چگونگی ساخت قایق تندرو ؛ با روبیک ماری را یاد بگیرید.

 • آموزش ساختن قایق با روبیک ماری
  آموزش ساختن قایق با روبیک ماری

  یکی از شکل هایی که می توان با روبیک ماری ساخت ، شکل قایق است. ویدیوی این آموزش را مشاهده کنید و روبیک ماری خودتان را به شکل یک قایق درآورید.

 • چگونگی ساختن فیل با روبیک ماری 24 قطعه
  چگونگی ساختن فیل با روبیک ماری 24 قطعه

  با روبیک ماری 24 قطعه یک فیل بسازید. روبیک ماری به شکل های متفاوتی تبدیل می شود که یکی از این شکل ها ؛ شکل فیل است که در این مطلب می توانید چگونگی ساخت آن را یاد بگیرید.

 • آموزش ویدیویی چگونگی ساخت عقرب با روبیک ماری 36 قطعه
  آموزش ویدیویی چگونگی ساخت عقرب با روبیک ماری 36 قطعه

  روبیک ماری را می توان برای سرگرمی و تقویت هوش و خلاقیت به کار برد. روبیک ماری را می توان به شکل های متفاوتی تبدیل کرد. یکی از آن شکل ها ، شکل عقرب است که با روبیک ماری 36 قطعه می توان آن را ساخت.

 • ساخت ستاره با روبیک ماری 36 قطعه - ویدیویی
  ساخت ستاره با روبیک ماری 36 قطعه - ویدیویی

  روبیک ماری به شکل های مختلف تبدیل می شود. شما با روبیک ماری می توانید هوش و خلاقیت خودتان را تقویت کنید.

 • آموزش چگونگی ساخت حلزون با روبیک ماری
  آموزش چگونگی ساخت حلزون با روبیک ماری

  روبیک ماری به شما کمک می کند که هوش و خلاقیت خودتان را تقویت کنید. چون با روبیک ماری می توانید شکل های مختلفی را بسازید. در این مطلب نحوه ساخت حلزون را خواهید آموخت.

 • آموزش ویدیویی ساخت اسب شطرنج با روبیک ماری 24 قطعه
  آموزش ویدیویی ساخت اسب شطرنج با روبیک ماری 24 قطعه

  روبیک ماری باعث تقویت هوش و خلاقیت در فرد می شود. با روبیک ماری می توان شکل های مختلفی را ساخت. یکی از آن ها شکل ها اسب شطرنج است که می توانید در این مطلب چگونگی ساخت آن را یاد بگیرید.

 • آموزش ویدیویی ساخت هرم با روبیک ماری 36 قطعه
  آموزش ویدیویی ساخت هرم با روبیک ماری 36 قطعه

  شما با روبیک ماری به می توانید شکل های مختلفی را بسازید. روبیک ماری علاوه بر سرگرم کردن به تقویت هوش و خلاقیت هم کمک می کند. اکنون در این مطلب می توانید آموزش ساخت هرم با روبیک ماری 36 قطه را یاد بگیرید.