آموزش ها و مطالب

نظریه تکامل یا فرگشت داروین به زبان ساده

نظریه تکامل یا فرگشت داروین به زبان ساده

فرشاد سعیدزادهفرشاد سعیدزاده
چهارشنبه 17 فروردین 1401 - 17:16
خطای هند در فوتبال و فوتسال یک ضرب است یا دو ضرب ؟

خطای هند در فوتبال و فوتسال یک ضرب است یا دو ضرب ؟

فرشاد سعیدزادهفرشاد سعیدزاده
چهارشنبه 3 فروردین 1401 - 07:47
قوانین بازی منچ و مروری بر گذشته آن

قوانین بازی منچ و مروری بر گذشته آن

فرشاد سعیدزادهفرشاد سعیدزاده
چهارشنبه 25 اسفند 1400 - 23:05
روش های افزایش انگیزه برای ورزش کردن

روش های افزایش انگیزه برای ورزش کردن

فرشاد سعیدزادهفرشاد سعیدزاده
چهارشنبه 18 اسفند 1400 - 17:57
مزایای حضور در لیگ برتر

مزایای حضور در لیگ برتر

فرشاد سعیدزادهفرشاد سعیدزاده
سه شنبه 17 اسفند 1400 - 14:07
انواع نظریه در مورد انقراض دایناسورها

انواع نظریه در مورد انقراض دایناسورها

فرشاد سعیدزادهفرشاد سعیدزاده
پنجشنبه 12 اسفند 1400 - 18:40
معما ، چیستان و سوال هوش متنی سری دوم

معما ، چیستان و سوال هوش متنی سری دوم

فرشاد سعیدزادهفرشاد سعیدزاده
چهارشنبه 11 اسفند 1400 - 10:46
معمای حدس کلمه از عکس به همراه جواب سری دوم

معمای حدس کلمه از عکس به همراه جواب سری دوم

فرشاد سعیدزادهفرشاد سعیدزاده
دوشنبه 9 اسفند 1400 - 12:47
معمای تصویری حدس ضرب المثل شماره 1

معمای تصویری حدس ضرب المثل شماره 1

فرشاد سعیدزادهفرشاد سعیدزاده
شنبه 7 اسفند 1400 - 14:24
تصمیم گیری و انتخاب و اهمیت آن

تصمیم گیری و انتخاب و اهمیت آن

فرشاد سعیدزادهفرشاد سعیدزاده
یکشنبه 10 بهمن 1400 - 21:48
چه کسانی ساکنین مریخ خواهند شد؟

چه کسانی ساکنین مریخ خواهند شد؟

فرشاد سعیدزادهفرشاد سعیدزاده
شنبه 9 بهمن 1400 - 22:22
فرضیه هایی درباره حضرت نوح و نجات دنیا

فرضیه هایی درباره حضرت نوح و نجات دنیا

فرشاد سعیدزادهفرشاد سعیدزاده
پنجشنبه 7 بهمن 1400 - 15:54
1 2 3 ... 9 10 11