معمای زندانی و دو زندانبان راستگو و دروغگو

فرشاد سعیدزاده چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 - 12:04
معمای زندانی و دو زندانبان راستگو و دروغگو
فردی در یک زندان اسیر شده است و آن زندان دو زندانبان راستگو و دروغگو دارد که از دو درب آن که یکی به سوی اعدام و دیگری به سوی آزادی است پاسبانی می کنند. به زندانی اجازه داده می شود تنها با یک سوال از زندانبان ها درب آزادی را انتخاب کند.

شرح کامل معمای زندانی و زندان بان ها

زندانی دارای دو درب است که یکی از آن ها به سوی آزادی و دیگری به سوی اعدام باز می شود.

این زندان دارای دو زندانبان است که یکی از آن ها راستگو و دیگری دروغگو است.

زندانبان ها یکدیگر را می شناسند.

در این زندان فردی محبوس است و نمی داند که کدام یک از زندانبان ها راستگو و دیگری دروغگو است.

به او اجازه داده می شود از یکی از زندابانها یک سوال بپرسد و از پاسخی آن ها می دهد درب آزادی را پیدا کند.

او باید چه سوالی بپرسد تا بتواند درب آزادی را تشخیص دهد؟


جواب معما در پایین صفحه

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

.

.

.

.

.

شاید  بازی کردن در منزل را هم دوست داشته باشید.

.

.

.

.

.

پاسخ معما:

از یکی از زندانبانها می پرسد:

اگر من به نگهبان دیگر بگویم درب آزادی کدام است او کدام درب را نشان من خواهد داد؟

هر دری که نگهبان نشان دهد درب اعدام است و زندانی می بایست برعکس انتخاب کند.

اگر از دروغگو بپرسد به جای درب آزادی درب اعدام را نشان می دهد.

اگر از راستگو بپرسد به خاطر اینکه او راستگو است همان جمله دربان دروغگو را می گوید.

نظرات
    معمای زندانی و دو زندان بان راستگو و دروغگو
    به انگلیسی وارد شود
    • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
    • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
    • - لطفا فارسی بنویسید.