مطالب علمی و دانستنی

نظریه تکامل یا فرگشت داروین به زبان ساده

نظریه تکامل یا فرگشت داروین به زبان ساده

فرشاد سعیدزادهفرشاد سعیدزاده
چهارشنبه 17 فروردین 1401 - 17:16
انواع نظریه در مورد انقراض دایناسورها

انواع نظریه در مورد انقراض دایناسورها

فرشاد سعیدزادهفرشاد سعیدزاده
پنجشنبه 12 اسفند 1400 - 18:40
تصمیم گیری و انتخاب و اهمیت آن

تصمیم گیری و انتخاب و اهمیت آن

فرشاد سعیدزادهفرشاد سعیدزاده
یکشنبه 10 بهمن 1400 - 21:48
چه کسانی ساکنین مریخ خواهند شد؟

چه کسانی ساکنین مریخ خواهند شد؟

فرشاد سعیدزادهفرشاد سعیدزاده
شنبه 9 بهمن 1400 - 22:22
فرضیه هایی درباره حضرت نوح و نجات دنیا

فرضیه هایی درباره حضرت نوح و نجات دنیا

فرشاد سعیدزادهفرشاد سعیدزاده
پنجشنبه 7 بهمن 1400 - 15:54